Inleiding

Introductie

1. Voor wie is deze handleiding?

Deze documentatie is primair bedoeld voor de Publisher: de verenigingsfunctionaris die de inhoud van de website regulier beheert: bestuur toevoegen of veranderen, voorstellingen toevoegen of veranderen en commissies toevoegen of veranderen.

Login Publisher
De Publisher heeft een eigen login met eigen rechten:  
- Loginnaam:  sta-contentbeheer
- Rechten:  publisher (alleen publisher, ken geen andere rechten toe)

Daarnaast is er de beheerdersrol Super User. Naar deze rol wordt soms in deze handleiding verwezen, maar de documentatie voor deze rol is apart beschreven. Doe nooit contentbeheer ingelogd als Super User, je kunt te veel schade aanrichten als je niet weet wat je doet.
- loginnaam: stadmin

Beheer van de 'STA! functionaliteit' kun je wel uitleggen
Omdat de STA! website op maat gemaakt is, zijn voor het beheer van de afgesproken functionaliteit van de website weinig vaardigheden of kennis nodig. Wel moet je de werking van de site goed snappen en weten waar je op moet letten. Dat wordt voor het beheer van STA! website in deze handleiding uitvoerig beschreven.

2. Scope van deze handleiding

Deze website is op maat gebouwd in het CMS Joomla. Op maat wil zeggen: met de functionaliteit die vooraf en tijdens het bouwen van de STA!-website afgesproken is.

Joomla kun je niet uitleggen, Joomla moet je leren
Wijzigingen aan de functionaliteit van de website, betekent heel vaak ook weer 'bouwen in Joomla'. Joomla is, net als andere CMS-en, 'niet even uit te leggen'. Frans, Duits of Spaans kun je immers ook niet 'even uitleggen'. Je kunt Joomla wel leren.

Beheren gaat over bestaande functionaliteit
Deze handleiding legt daarom niet hoe je de functionaliteit van STA! Website kunt uitbreiden, noch legt het Joomla zelf uit. Om wijzigingen in de functionaliteit van de STA! website door te voeren (bijv. extra menukeuze, het toevoegen van een zeepkist-competitie of het beheer en de inschrijvingen op STA! Acteer Academie), moet je kennis en vaardigheden hebben van Joomla. Die haal je niet uit deze handleiding voor de STA! Website (die in Joomla gebouwd is).

Meer informatie over Joomla: klik hier.


3. Uitgangspunten

3.1. Content

 • Het content beheer wordt gedaan door een beperkt aantal geselecteerde personen met een login/account (publishers)
 • Het wordt gedaan door een beperkt aantal geselecteerde personen met een login/account
 • Het onderhoud van content vergt minimale kennis van Joomla, maar wel kennis en vaardigheid met een fotobewerkingsprogramma
 • Publishers kunnen geen onderhoud aan de structuur van de website doen
 • Content op de site moet maximaal worden hergebruik met een minimum aan beheer
 • Content op de site is goed door zoekbaar

3.2. Technisch

 • Responsive design: werkt op PC, laptop, tablet & mobile
 • Levensduur van circa 5 jaar
 • Zo min mogelijk technisch onderhoud en content beheer aan de website
 • Gedurende de levensduur is onderhoud van de structuur minimaal nodig
 • Scheiding tussen content en structuur
 • Onderhoud van de structuur van de website vergt kennis van het gebruikte content management systeem Joomla
 • De structuur van de website is beschreven, maar het beheer wordt slechts minimaal gedocumenteerd met een handleiding.
 • Het onderhoud van de structuur wordt door 1 of 2 geselecteerde personen met een administrators account

4. Content van de website

4.1. Content rubrieken

De STA! website is op maat gemaakt voor STA. De site kent op hoofdlijnen te volgende content rubrieken:

 1. Informatie voor nieuwe leden
 2. Informatie voor derden
 3. Besturen
 4. Voorstellingen (met regisseurs)
 5. Commissies
 6. Informatie voor leden

Deze wordt op hoofdlijnen weerspiegeld in onderstaand menu van de site en het contentbeheer.

4.2. Historie en archief

Er wordt historie opgebouwd van: 
 • Besturen
 • Voorstellingen
 • Regisseurs
Er wordt jaarlijks een nieuw bestuur ingevoerd en een nieuwe reeks aan voorstellingen (ca. 13) die samen het programma vormen voor het betreffende verenigingsjaar.

De overige inhoudsrubrieken kennen geen jaarlijkse items. Commissie worden aangepast (leden, commissie voorzitter). Een nieuwe commissie kan worden toegevoegd. Een commissie die niet meer actief is wordt op gedeplubliceerd gezet. De overige inhoudsrubrieken kennen geen jaarlijkse items.

4.3. Website Menu

4.4. Contentbeheer Menu

5. Scheiding structuur en content

5.1. Scheiding structuur en content

De inhoud wordt opgeslagen in Artikelen, Categoriën, en Pagina's en ontsloten via een menustructuur.

Alle inhoud van de website worden gepresenteerd door een vooraf vastgestelde lay-out en inhoudselementen die niet door de Publisher veranderd kunnen worden. De inhoud van de artikelen wordt bewerkt door het invullen van de vooraf gedefinieerde inhoudselementen (velden).  Dit kan per type inhoud verschillen. De informatie wordt bereikt via een vastgestelde menu structuur die niet door de Publisher kan worden aangepast.  

Pagina's worden niet onderhouden door de Publisher omdat pagina's geacht worden voor de levensduur van de site (5 jaar) niet of nauwelijks te veranderen. Pagina onderdelen zoals  prijzen en contactadressen kunnen wel door de Publisher worden onderhouden via de Instellingen. Door het aanpassen van de instellingen wordt de informatie automatisch op de pagina gewijzigd.  

5.2. Minimaal contentbeheer

Wanneer de inhoudsvelden worden aangepast is direct op alle pagina's in alle lay-out's en archief overzichten de betreffende informatie aangepast.

5.3. Doorzoekbaarheid

Om van de inhoud van de site een archief op te bouwen dat goed te doorzoeken is wordt gewerkt met een taxonomie:

 • categoriën
 • tags
 • het kenmerk "Speciaal" (voor artikelen)

Het goed toepassen van deze taxonomie is zeer belangrijk voor het goed laten werken van de site. Deze invloed van de taxonomie op de site wordt samengevat in onderstaande tabel.

Contentbeheer, Homepage & Instellingen

Mate van contentbeheer door Publisher

Niet alle content van de website kan door de Publisher worden beheerd.

De volgende content ( maar niet de layout! ) kan door de door Publisher worden volledig beheerd:
Dit volledige beheer wordt gedaan door artikelen, categoriën en tags aan te maken, te wijzigen, op speciaal Ja/Nee of op gepuliceerd / gedepubliceerd te zetten. In onderstaande afbeelding is dit met groen gemarkeerd.

Beperkt contentbeheer door de Publisher is mogelijk voor:
 • Prijzen en abonnementsnamen van lidmaatschappen en vriendschappen
 • Contact / Kantooradres
 • Benaming en plaatjes voor de statussen van voorstellingen
 • Gewijzigde statuten of huishoudelijk reglement
Dit beperkte beheer wordt gedaan door de velden van het artikel "Instellingen" te wijzigen. Hierdoor wordt de gewijzigde informatie direct doorgevoerd op alle hierboven genoemde soorten artikelen en de SP Page Builder pagina's (zie hieronder).  In onderstaande afbeelding is dit met geel gemarkeerd.

De Publisher doet geen contentbeheer voor:
 • de Frontpage / Landingspage / Homepage  
  • STA! is...   
  • Lid worden  
 • Samenwerkingen 
  • Partners  
  • Casting  
  • Sponsoring  
  • Vrienden 
De Frontpage en "Samenwerkingen" is vastgelegd in een SP Page Builder pagina. Deze pagina is beoogd geen onderhoud nodig te hebben. Het werken met SP Page Builder vergt meer extra kennis en vaardigheden dan van een Publisher verwacht mag worden en moet gedaan worden door iemand met meer kennis van Joomla en het liefste ook van SP Page Builder. In onderstaande afbeelding is dit met rood gemarkeerd.
Geprogrammeerde overzichten, het archief en het menu
De menukeuzes en de effecten daarvan zijn in meer of minder mate geprogrammeerd. Zolang de Publisher het contentbeheer goed doet en de taxonomie goed toepast, zullen de overzichten en het menu werken zoals het bedoeld is. Onderhoud hierop is alleen aan de orde als er extra of andere functionaliteit gewenst is. In onderstaande afbeelding is dit met blauw gemarkeerd.

Dit beheer moet dan gedaan worden door de Super User: iemand met grondige kennis van Joomla, SP Page Builder en bijvoorkeur ook van Articles Anywhere. Dit is verder beschreven in de technische handleiding.

1. Beheerschema

Rubriek
Wanneer
Hoe vaak
Opslag
container
Taxonomie
Categorie
Taxonomie
Tags
Beheer door Archief item
1. Frontpage & Samenwerkingen:
tekst en opmaak
Bij behoefte of noodzaak wijziging functionaliteit van de website Pagina SP Page Builder     super user Nee
2. Frontpage & Samenwerkingen:
Lidmaatschapsprijzen en namen, kantoor adres
Na besluit ALV Artikel "Instellingen" Instellingen  Publisher Nee
3. Besturen Bij nieuw bestuur Artikelen Bestuur verenigingsjaar Publisher Ja
4. Voorstellingen Oktober/november:
 • nieuwe voorstellingen
Maanden erna:
 • update van informatie
Artikelen Voorstellingen\Regisseurs\[naam-regisseur]** Uit de hoofdtags:
 • Verenigingsjaren\...*
 • Genres\...*
 • Locaties\...
 • Productiepartners\...
* verplicht
Publisher Ja
4. - Regisseurs Vlak voor het invoeren van nieuwe voorstellingen Categorie

 **maak een sub-categorie voor iedere regisseur.

Zeer belangrijk voor werking van archief

  Publisher Archief Index
5. Commissies Bij nieuw bestuur:
 • evt. categorie aanpassen
Naar behoefte:
 • tekst of foto aanpassen
Artikelen Commissies\Bestuurslid x   Publisher Nee
6. Overige menu items Bij behoefte of noodzaak wijziging functionaliteit van de website Pagina SP Page Builder,
Menu met links
    super user Nee
7. Tags Vlak voor het invoeren van nieuwe voorstellingen
Controleer eerst of tag al bestaat of niet
Tags Zeer belangrijk voor werking van archief Onder de hoofdtags:
 • Genres
 • Locaties
 • Productiepartners
 • Verenigingsjaren
Publisher Archief Indices

2. Tips & Tricks bij Content beheer

2.1. Werk sneller door goede voorbereiding

 • Vraag de gegevens die je nodig hebt voor het invoeren van voorstellingen, regisseurs, commissies en een nieuw bestuur ook op in het 'formaat' dat je nodig hebt. Dat scheelt tijd bij het redigeren
 • Zorg dat je afbeeldingen netjes geordend hebt klaar staan op je PC, met herkenbare benaming. Vermijd spaties, gebruik een -  (koppelteken)
 • Voer de benodigde Regisseurs en de tags voor Genres, Locaties en Producties eerst in voordat je Voorstellingen gaat toevoegen
 • Maak geen "dubbele" Regisseurs of tags aan, controleer vooraf of ze niet al in het systeem zitten:

2.2. Content invoeren en Afbeeldingen

Tekst
 • Wees zeer terughoudend met het "Kopieren" en "Plakken" van tekst. Je kopieert namelijk altijd "opmaak" mee waardoor de website een rommeltje wordt van lettertypen, lettergroottes, kleuren en overige opmaak.
 • Plak altijd als "platte tekst" / "paste as text" van het edit menu:

 • of maak een tussenstap door eerst naar de kladblok-app van je PC te plakken en dat vervolgens naar het contentbeheer.
 • Je kunt ook gebruik maken van de knop "opmaak verwijderen" / "clear formatting" van het Format-menu. Selecteer eerst alle tekst, en druk dan op de knop:

 • Controleer altijd op de website zelf, of teksten niet te lang of te kort zijn. Zorg dat het op de website goed 'smoelt'
 • Wees je bewust dat je veelal voor een externe bezoekers schrijft en gebruik datums in plaats van deze week, volgende maand of vorig jaar
 • Zorg ervoor dat een link naar een andere website altijd opent in een 'nieuw window'
Afbeeldingen
 • Maak afbeeldingen zo veel mogelijk vooraf op maat, houd je aan de richtlijnen voor breedte en lengte. Gebruik een pixeldichtheid van 72 ppi/dpi (niet minder en niet meer dan 90dpi)
 • Gebruik een goede photo editor zoals Photoshop of de gratis Photoshop look-alike Photopea. (echt top! voor websites beter dan Adobe, alleen een account nodig)
 • Geeft afbeeldingen een herkenbare naam,
  • dus niet bestuur.jpg, maar bestuur-2022-2023
  • dus niet regisseur183.jpg maar [naam-regisseur].jpg
 • Zet afbeeldingen op de website altijd in de juiste map. 
  • \Besturen\[verenigingsjaar]\...
  • \Voorstellingen\[verenigingsjaar]...
  • \Regisseurs\...
  • etcetera
 • Verdiep je in de werking van de Media Manager van Joomla.

2.3. Gebruik 2 verschillende Browsers

 • Afbeeldingen worden door je browser op je harde schijf "gecachetet" / opgeslagen om de site sneller te laten werken. Daardoor zie je gewijzigde afbeeldingen niet altijd. Met de toetscombinatie control-shift-R kun je je browser 'echt verversen' om gewijzigde afbeeldingen goed te tonen. 
 • Met de toetscombinatie control-shift-delete  kun je de opgeslagen 'cache' van je browser verwijderen. Soms is dat nodig om wijzigingen te kunnen zien. Maar let op: je wordt dan ook uitgelogd van de website.
 • Gebruik daarom twee verschillende soorten browser voor het contentbeheer:
  • Microsoft Edge voor het daadwerkelijke contentbeheer
  • Een andere browser (bijv. Google Chrome) om het effect van je wijzigingen op de website zelf te controleren
 • Hiermee heb je twee gescheiden werkomgevingen:
  • In Microsoft Edge als ingelogde contentbeheerder
  • In Google Chrome als 'normale website bezoeker'
 • Gebruik dan control-shift-delete alleen in Google Chrome  (of sla je werk in MS Egde eerst op, voordat je het in Egde gebruikt!)
 • Bovendien toont Edge de 'update- status' van de website ook beter dan Chrome of andere browsers. Vermijd Safari als browser voor contentbeheer.

3. Onderhoud Instellingen

3.1. Beheer Instellingen

 1. Kies voor STA! Instellingen Menu, menukeuze {Instellingen}
 2. Klik op het artikel "Instellingen"

3.2. Tabblad Inhoud

 • Het tabblad "Inhoud" blijft leeg, heeft altijd de status "gepubliceerd", houdt altijd de categorie "Instellingen", is nooit gekenmerkt als "speciaal" en krijgt geen tags.

3.3. Tabblad Statuten en HR

 • Bevat velden om de meest recente statuten en HR te uploaden
 • zodat ze via menukeuze Lid vermaak / Statuten & HR door website bezoekers kunnen worden bekeken en gedownload

3.4. Tabblad Status Voorstellingen

Bij de weergave van (overzichten) van voorstellingen worden voorstelling gekenmerkt door een fase (repeterend, wordt uitgevoerd, archief, gecancelled). Met deze velden kunnen:
 • de gebruikte termen voor de fasen worden aangepast
 • de bijbehorende afbeeldingen worden aangepast
Na het aanpassen in de instellingen worden de nieuwe termen en afbeeldingen overal op de website toegepast. Let op: Andere afbeeldingen zijn mogelijk pas op de website zichtbaar als de pagina echte volledig ververst is. Dit doe je in je browser op de website met de toetscombinatie control-shift-R. Dit zorgt er voor dat je browser geen gebruik maakt van eerder "gecachete" afbeeldingen.

3.5. Tabblad Prijzen en Kantoor

Op de Frontpage / Homepage en bij Samenwerkingen staan prijzen en namen voor de lidmaatschappen en vriendschappen. Op diverse plaatsen staat een "contact" gedeelte. Door het wijzigen van de velden op het tabblad Prijzen en Kantoor kunnen deze aangepast worden. De layouts en opmaak kunnen niet veranderd worden. 

 

 

3.6. Richtlijnen Instellingen

 • Er is altijd maar één artikel "Instellingen"
 • Pas alleen de inhoud van de velden aan
 • Verwijder dit artikel nooit!
 • Laat het artikel op gepubliceerd staan
 • Laat het op artikel op Spciaal = Nee staan
 • Verander de categorie niet
 • Zet niets onder de knoppen "Joomla Editor" en "SP Page Builder"

Backup en Updates van Joomla en extensies

Voorzichtigheid geboden

De STA! website is gebouwd in Joomla 4 met de volgende extensies:
 • SP Pagebuilder  (van Joomshaper)
  • voor het maken van de lay-outs en overzichten
 • Advanced Custom Fields  (van Tassos)
  • voor het vereenvoudigen van het content beheer
 • Articles Anywhere  (van Regular Labs)
  • voor het vereenvoudigen van het content beheer en het maken van een slim archief
Zowel Joomla als de genoemde extensies zullen in de loop der tijd updates krijgen. In het controle paneel is dat te zien met een rood gekleurde notificatie. Hoewel 'rood' doorgaans duidt op 'gevaar' en 'noodzaak' is dat bij beschikbare updates niet altijd het geval.

De stelregel bij 'beschikare updates' is altijd:

If it ain't broke, don't fix it!

Maak je dus niet direct zorgen als je in het beheerpaneel ziet dat er updates zijn. Update niet 'zomaar' omdat er updates zijn! If it ain't broke, don't fix it. Niet omdat het kan, maar alleen als het moet!

1. Doe altijd onderzoek óf je moet updaten

Wanneer is het Broke?
 1. als de site niet meer werkt en het kan verholpen worden met de update
 2. als er sprake is van een beveiligingsupdate op een onderdeel waar de site ook gebruik van maakt
Ad 1. Als de site niet meer werkt
Het is onwaarschijnlijk dat de site 'zomaar' niet meer zou werken. Er moet dan altijd iets anders óók veranderd zijn. Het is belangrijk om dan te onderzoeken, wat én waarom dat veranderd is.  Als er iets anders veranderd is, betreft:
 1. Het gebruik door veel website bezoekers van een nieuwe/geupdatete browser die de website niet meer ondersteund
 2. Een update van Joomla die is afgedwongen door de webserver provider uit veiligheidsoverwegingen. Zie ad 2

Ad 2. Beveiligingsupdates

Met name bij Joomla, maar ook bij de overige extensies, zullen er altijd van tijd tot tijd beveiligingsupdates komen. Het is belangrijk die wél te installeren (indien severity = high) en ook om hier niet te lang mee te wachten. Om er achter te komen of een update een belangrijke beveiligingsupdate betreft, gebruik je de bronnen in het kader hiernaast.

NB: 'fatal errors' klinken heftig maar als ze op de STA! -site niet optreden is er niks aan de hand en ze zijn niet direct een 'beveiligingsrisico'.

2. Bronnen: versie en security info

2.1. Joomla

2.2. Articles Anywhere

2.3. Tassos Advanced Custom Field


Maak altijd eerst een backup voordat je gaat updaten!
Een backup maak je via het beheerportaal van de website hosting provider (WP Provider). (Je moet inloggen). Je kunt ook vragen of de hosting provider een backup voor je maakt. Maak een ticket aan via het ticketportaal.
(Je moet inloggen)

3. backup maken: inloggen wpprovider.nl

 1. Login op https://server.provider.nl:2222 
 2. Kies voor Joomla
 3. Ga helemaal naar onderen bij huidige installaties en klik op het groene documentje "Backup" 
 4. Verander nis aan de pagina die nu verschijnt en klik op de blauwe knop "Backup Script"
 5. Logout
Let op: doe hier niets anders, als je niet weet wat je doet. Je kunt ernstige schade aan de site veroorzaken.

Je kunt eventueel de hosting provider vragen om een backup voor je te maken. Vraag altijd hulp aan de hosting provider voor het laten terugzetten van een backup.
Je kunt een helpdesk-ticket aan maken via het ticketportaal. (Je moet inloggen).

4. Updaten vanuit Joomla

Log nu weer in op Joomla.

Volgorde
Het is doorgaans verstandig om eerst de extensies te updaten en daarna Joomla, maar uit het onderzoek dat je gedaan hebt kan blijken dat een andere volgorde gewenst is.

Extensies updaten
Om extensies te updaten is het voldoende om als Publisher ingelogd te zijn. Wanneer je de vereiste backup gemaakt hebt (zoals beschreven in de vorgie paragraaf), klik je vanuit het (1) dashboard op "Beschikbare updates / extensies"

Als je in het scherm dat nu verschijnt aan vinkt (2) kun welke extensie je wilt updaten, wordt de "Update" knop (3) beschikbaar. Hoewel je meerdere extensies tegelijkertijd kunt updaten, wordt aanbevolen het één voor één te doen.

Soms geeft een extensie zelf aan, dat je eerst Joomla moet updaten en dan pas de extensie.

Joomla updaten
Om Joomla te updaten moet ingelogd zijn als Super User. Wanneer je de vereiste backup gemaakt hebt (zoals beschreven in de vorgie paragraaf), klik je vanuit het dashboard (1) op "versie 4.x beschikbaar - update nu".

Er verschijnt nu een scherm waarin Joomla zelf al een aantal controles heeft uitgevoerd. Lees die nauwkeurig. Soms geeft Joomla aan dat je beter eerst een bepaalde extensie (2) moet updaten, maar als het goed is heb je daar al onderzoek naar gedaan en heb je reeds geupdate. Je kun de bevindingen van Joomla t.a.v. het eerst updaten van extensies ook negeren door de waarschuwing gewoon aan te vinken (3). 

Indien de Joomla controle aangeeft dat er andere zaken eerste geregeld moeten worden (zoals de PHP-versie of PHP instellingen). Haal dan een expert er bij. Of maak een ticket aan bij wpprovider.nl via hun ticketportaal.

Ga nu naar onderen en klik op de gele knop "Update" (4).

Onderhoud Besturen

Bestuur toevoegen: snelle stappen

 1. Kies voor menu STA > {Besturen}
 2. Haal "Speciaal" weg bij het oude bestuur
 3. Klik op [Nieuw]
 4. Geef het artikel de categorie [Bestuur]
 5. Zet het artikel op"Speciaal"
 6. Klik op [Opslaan]
 7. Klik op de knop [SP Page Builder]
 8. Klik op de knop [Add section]
 9. Klik op de het tabblad [My sections]
 10. Sleep een layout uit de serie 200 naar de pagina (bijv. "206 Bestuur - 6 bestuursleden"
 11. Klik op [Opslaan]
 12. Geef het artikel (alleen) de tag van het verenigingsjaar, bijv. 2023-2024
 13. Vul de velden op het tabblad [Bestuur]
 14. Vul de velden op de tabbladen [Bestuurslid 1] t/m [Bestuurslid 6]
  • of net zoveel tabbladen als er bestuursleden zijn
 15. Klik op Opslaan
 16. Klik op [Voorbeeld] om te controleren of onder ieder bestuurslid de juiste commissie hangen
 17. Ga indien nodig naar menu STA > {Commissies} om de categorie van een commissie zo aan te passen dat deze overeen komt met de commissie verdeling per bestuurslid
 18. Koppel het nieuwe bestuur in het menu (volgende paragraaf)

VIDEO

1. Bestuur koppelen in het menu

 1. Kies voor menu STA > {Bestuur koppelen in menu}
 2. Klik op [Huidig bestuur]
 3. Klik op de knop [x Wissen]
 4. Klik op de knop  [Selecteren]
 5. Type "bestuur"  in het veld [Zoeken] en klik op het vergrootglas
 6. Klik op de titel van het bestuur dat nu het huidige bestuur is 
 7. Klik op de knop [Opslaan en sluiten]
 8. Controleer op de website of het klopt.

2. Bestuur: tabblad "Inhoud" en toelichting overige tabbladen

2.1. "Speciaal"

 • Een artikel (bestuur, voorstelling of commisie) dat als kenmerk "Speciaal" heeft, heeft betrekking op het lopende verenigingsjaar.
 • Klik op het cirkeltje in de kolom "Speciaal" om dit kenmerk Aan of Uit te zetten.
 • Omdat er altijd maar 1 bestuur per verenigingsjaar is, maar er maar één bestuur het kenmerk "speciaal" hebben".
 • Staan er meer besturen op "speciaal" dan werkt de website niet meer normaal.

2.2. Tabbladen

 • De tabbladen "Inhoud", "Bestuur" en "Bestuurslid 1" tot en met "Bestuurslid X" zijn essentieel voor het functioneren van de website.
 • De tabbladen "Bestuur" en "Bestuurslid 1" tot en met "Bestuurslid X" zijn pas beschikbaar als het artikel de categorie "Bestuur" heeft gekregen én is opgeslagen.
 • De tabbladen "Fotos en Videos" en "Links" zijn optioneel.
 • De tabbladen "Opties" en "Blog Options" moeten worden gelaten zoals ze zijn. Vul hier niks in en verander niks.
 • Vul van de tabbladen "Bestuurslid 1" tot en met "Bestuurslid X" net zoveel bladen in als dat er bestuursleden zijn.

2.3. Richtlijnen tabbladen

 • Er mag altijd maar één bestuur het kenmerk "Speciaal" hebben.
 • Zet bij een bestuur de categorie altijd op "Bestuur" (op het tabblad "inhoud")
 • Geef een bestuur altijd (en altijd alléén) de tag van het betreffende verenigingsjaar, bijvoorbeeld 2024-2025.
 • Vul nooit iets in onder de knop "Joomla Editor"
 • Verander nooit iets aan de "20x Bestuur - layout x bestuursleden" die zichtbaar is onder de knop "SP Page Builder"

3. Tabblad "Bestuur"

3.1. Groepsfoto, motto, downloads, video teaser

 • Bestuursgroepsfoto: mt de knop Selecteren kun je een foto selecteren uit de media manager of ter plekke uploaden en dan selecteren.
  • de foto moet landscape zijn
  • in de map IMAGES/BESTUREN geplaatst zijn
  • vul altijd de beschrijving in. Dit is goed voor de Google ranking!
 • Bestuursmotto:  Een korte beschrijving van wat jullie als bestuurs dit bestuursjaar willen bereiken. Controleer op de webstite of de tekst passend is. Kort in of maak wat langer om het mooi te maken.
 • Downloads: Hier kun je onder andere een PDF van je bestuursplan uploaden. door het bestand er naar toe te slepen. Het bestand moet een PDF zijn en mag niet groter zijn dan 5MB. Er kunnen maximaal 5 PDF bestanden worden geüploaded. Alle geüploade bestanden komen onder elkaar te staan onder het upload veld. Ga je met je muis er overheen dan kun je met het rode kruisje dat zichtbaar wordt een bestand ook verwijderen. Desnoods kun je via de Media Manager deze bestanden ook beheren op de server in de map \IMAGES\BESTUREN\BELEIDSPLANNEN.
 • Video teaser bestuur: Veel nieuwe besturen maken een korte introductie video. Plaats deze video eerst op vimeo. Volg de richtlijnen onder het veld om hier een URL  in te plakken. Twee extra Vimeo video's kunnen worden toegevoegt op het tabblad "Fotos en videos"

3.2. Richtlijnen Bestuur

 • Voeg altijd een landscape bestuursfoto toe. 
 • Vul altijd de beschrijving van de afbeelding in
 • Voer altijd een bestuursmotto in
 • Voeg altijd een bestuursteaservideo toe vanaf Vimeo

4. Tabbladen "Bestuurslid 1" t/m "Bestuurslid X"

4.1. Functietitel, Naam, Introductietekst, Foto, Verantwoordelijkheden

 • Een traditioneel STA! bestuur bestaat uit 6 leden:
  • Bestuurslid 1: Voorzitter,
  • Bestuurslid 2: Penningmeester
  • Bestuurslid 3: Secretaris
  • Bestuurslid 4: Intern
  • Bestuurslid 5: Regisseurszaken
  • Bestuurslid 6: Productie en Promotie
 • De tabbladen Bestuurslid 1 t/m Bestuurslid 6 bevatten standaard al de functienaam en de verantwoordelijkheden conform bovenstaande traditie.
 • Er kunnen echter maximaal 8 bestuursleden worden ingevoerd door gebruik te maken van de tabbladen Bestuurslid 7 en Bestuurslid 8 en de vooraf ingesteld functienamen en verantwoordelijkheden aan te passen. Ook kun je bestuurslid 5 leeg laten. Zo is er flexibiliteit tussen een bestuur van minimaal 5 of maximaal 8 bestuursleden.
 • De verantwoordelijkheidsverdeling van de verschillende commissies vindt plaats door het beheer van de betreffende commissies (geef een commissie de corresponderende categorie van bestuurslid 1 t/m bestuurslid 8)
 • Voeg een vierkante headshot-foto toe van minimaal 400 x 400px. Dit kun je doen door de fotos via de Media Manger vooraf te uploaden in de map \IMAGE\BESTUREN of ze hier telkens ter plekke te uploaden.
 • Zorg dat de introductietekst van een bestuurslid niet te lang en niet te kort is. "Hallo ik ben..." is overbodig. Naam en functietitles worden automatisch vanuit de ingevoerde velden op, over, achter en bij de foto's geplaatst.
 • Controleer op de website of het er goed uit ziet: maak teksten of foto's groter of kleiner om het goed te laten smoelen.
 • Veranderingen worden pas zichtbaar op de website als je het bestuurs artikel hebt opgeslagen.

4.2. Richtlijnen Bestuursleden

 • Voeg altijd een vierkante headshot fotos van bestuursleden toe van minimaal 400 x 400 px.
 • Zorg dat je net zoveel tabbladen "Bestuurslid X" invoert als dat er bestuursleden zijn.
 • Zorg dat je op het tabblad "Inhoud" onder de knop "SP Page Builder" de bestuurslayout "20x bestuur - layout x bestuursleden" hebt gekozen die correspondeert met het feitelijke aantal bestuursleden.
 • Vergeet niet de commissie verdeling onder de bestuursleden aan te passen door de categorie van de commissies aan te passen.

5. Bestuur: tabbladen "Links" en "Fotos en Videos"

5.1. Links bij Bestuur

Aan een voorstelling kunnen extra links worden toegevoegd. Bijvoorbeeld als verwijzing en naar persberichten en artikelen over STA! Het toevoegen van links verhoogd in sterke mate de ranking op Google. Daarom wordt geadviseerd per bestuur minimaal één links toe te voegen, bijvoorbeeld een link naar het AKVV of een zuster studententoneelvereniging.

5.2. Link toevoegen

 1. Klik op het tabbald "Links"
 2. Klik op het groene plusj
 3. Voer de tekst / omschrijving van de link in. Deze kan in principe net zolang zijn als je wilt.
 4. Omschrijf waar je de link vandaan komt, bijv: wikipedia, Scénes, telegraaf.nl, 
 5. Kopieer hier de feitelijk URL van de link die je wilt maken
 6. Laat "open in" altijd op "Nieuw tabblad" staan
 7. Met de knoppen toevoegen, verwijderen en verplaatsen kun je links toevoegen, verwijderen en verplaatsen (gôh..)

5.3. Fotos en Videos bij een Bestuur

Aan een bestuur kunnen twee extra Vimeo video's worden toegevoegd en twee extra foto galleries van SmugMug. Hierbij kan gedacht worden aan een video registratie of fotos die voor het betreffende bestuursjaar relevant zijn. Denk aan eventuele rechten kwesties.

5.4. Video toevoegen

 1. Klik op het tabblad "Fotos en Videos"
 2. Plak de "share-link" die je hebt gekopieerd vanaf Vimeo.  De link heeft altijd twee cijfer reeksen als het een beschermde video is  ("video alleen te bekijken voor wie een link heeft") bijv, https://vimeo.com/602007356/24f45ae097
 3. Geef eventueel de video eventueel een titel mee. Deze verschijnt op de website boven de video. Laat leeg als je geen titel wilt.
 4. Herhaal stap 2 als je nog een video wilt toevoegen. Er kunnen maximaal 2 video's worden toegevoegd.
 5. Herhaal stap 3 als je de tweede video ook een titel wilt mee geven.

5.5. Smugmug foto gallery toevoegen

 1. Klik op het tabblad "Fotos en Videos"
 2. Plak de "share-link" die je hebt gekopieerd vanaf SmugMug.  Volg de instructies die onder het veld staan. Deze "share link" zorgt ervoor dat er op de STA! website een foto caroussel komt dat de foto's stuk voor stuk laat zien. 
 3. Geef eventueel de foto gallery eventueel een klikbaar onderschrift mee. Als de bezoeker hier op klikt, wordt er een venster geopend waarmee de bezoeker de foto's direct op de SmugMug website gaat bekijken. Het is niet noodzakelijk dit toe te voegen. Laat dit leeg als je dat niet wilt, sla dan ook stap 4 & 5 over.
 4. Kopieer de link naar de foto gallery om deze te bekijken op Smugmug.
 5. Bepaal hoe de bezoeker de fotogallery op Smugmug bekijkt. Aanbevolen opties: "in nieuw venster" en "Popup Scherm"
 6. Geef de foto gallery eventueel een titel mee. Deze verschijnt op de website boven de gallery. Laat leeg als je geen titel wilt.
 7. Herhaal stap 2 t/m 6 als je nog een foto gallary van Smugmug wilt toevoegen. Er kunnen maximaal 2 gallery's worden toegevoegd.

Onderhoud voorstellingen

Voorstelling toevoegen: snelle stappen

 1. Controleer of de regisseur en de benodigde tags (genre, locatie, productie partner) al in het systeem zitten, klik op: 
 1. Indien nog niet in het systeem beschikbaar: 
 2. Kies voor menu STA > {Voorstellingen}
 3. Klik op [Nieuw]
 4. Vul bij titel de naam van de voorstelling in.
 5. Voer de regisseur in bij de categorie: zet de categorie op [naam-regisseur]
 6. Zet het artikel op "Speciaal"
 7. Klik op [Opslaan]
 8. Klik op de knop [SP Page Builder]
 9. Klik op de knop [Add section]
 10. Klik op de het tabblad [My sections]
 11. Sleep de layout "100 Voorstelling" naar de pagina
 12. Klik op [Opslaan]
 13. Geef het artikel de tag van het verenigingsjaar, bijv. 2023-2024
 14. Geef het artikel de overige tags die van toepassing zijn voor het genre, de locatie en de productiepartner
 15. Vul de velden op het tabblad [Voorstelling]
 16. Vul de velden op het tabblad [Credits]
 17. Vul de velden op het tabblad [Uitvoeringen]
 18. Klik op Opslaan
 19. Klik op [Voorbeeld] om te controleren of het er goed uit ziet
 20. Pas indien nodig teksten aan (korter of langer) om de het voorstellingsartikel een consistent uiterlijk te geven.
 21. Klik op Opslaan & Sluiten

1. Voorstelling: tabblad "Inhoud" en toelichting overige tabbladen

1.1. "Speciaal"

 • Een artikel (bestuur, voorstelling of commisie) dat als kenmerk "Speciaal" heeft, heeft betrekking op het lopende verenigingsjaar.
 • Klik op het cirkeltje in de kolom "Speciaal" om dit kenmerk Aan of Uit te zetten.
 • Voorstellingen die het kenmerk "Speciaal"  hebben, maken dus deel uit van het lopende programma. Er kunnen dus meerdere voorstellingen het kenmerk "speciaal" tegelijkertijd hebben omdat het programma doorgaans uit ca. 14 voorstellingen bestaat. 
 • Vergeet niet het kenmerk speciaal weg te halen bij voorstellingen uit programma's van vorige verenigingsjaren.

1.2. Tabbladen

 • De tabbladen "Inhoud", "Voorstelling" en "Uitvoeringen" zijn essentieel voor het functioneren van de website.
 • De tabbladen "Voorstelling", "Credits", "Uitvoeringen",  "Fotos en Videos" en "Links" zijn pas beschikbaar als het artikel de categorie "[naam-regisseur]" heeft gekregen én is opgeslagen.
 • De tabbladen "Fotos en Videos" en "Links" zijn optioneel.
 • De tabbladen "Opties" en "Blog Options" moeten worden gelaten zoals ze zijn. Vul hier niks in en verander niks.

1.3. Richtlijnen Speciaal en tabbladen voorstelling

 • Voorstellingen die onderdeel uit maken van het programma van het lopende verenigingsjaar moeten het kenmerk "Speciaal" hebben.
 • Zet bij een Voorstelling de categorie altijd op "[naam-regisseur]" (op het tabblad "inhoud").  
 • Geef een Voorstelling altijd de tag van het betreffende verenigingsjaar, bijvoorbeeld 2024-2025.
 • Geef een Voorstelling ook altijd een tag voor het genre, de uitvoerlingslocatie en een eventuele productiepartner mee. Dit verrijkt de werking van de website en het archief.
 • Vul nooit iets in onder de knop "Joomla Editor"
 • Verander nooit iets aan de "100 Voorstelling - layout 0x" die zichtbaar is onder de knop "SP Page Builder"
 •  

2. Tabblad "Voorstelling"

2.1. Status, Poster foto, Trailer video, Teaser, Storyline, Artistiek concept

 • Status: Standaard staat de status op 0. Dit is de aanbevolen status. Met status 0 bepaalt de site aan de hand van de eerste en de laatste uitvoeringsdatum automatisch in welke status zich de voorstelling bevind:  1. repetities, 2. uitvoering, 3. uitgevoerd, 4. cancel. Hiervoor is het wel noodzakelijk dat op het tabblad "Uitvoeringen" de data voor de eerste en de laatste uitvoering correct zijn ingevuld. Feitelijk hoeft de status alleen handmatig op 4 als de uitvoering niet door gaat of op één van de andere statussen als dat om wat voor reden handiger is. 
 • Poster foto: met de knop Selecteren kun je een foto selecteren uit de Media Manager of ter plekke uploaden en dan selecteren.
  • de foto moet portrait zijn en van voldoende formaat
  • in de map IMAGES/VOORSTELLINGEN/[verenigings-jaar] geplaatst zijn
  • vul altijd de beschrijving in. Dit is goed voor de Google ranking!
 • Trailer video: Sommige spelgroepen maken een korte trailer video. Plaats deze video eerst op Vimeo. Volg de richtlijnen onder het veld om hier een URL  in te plakken. Laat het leeg als er (nog) geen trailer video  op Vimeo staat.Twee extra Vimeo video's kunnen worden toegevoegt op het tabblad "Fotos en videos"
 • Teaser: Eén of een paar korte pakkende zinnen die de interesse in de voorstelling wekken. Deze tekst kun je niet van opmaak voorzien. De opmaak wordt afgedwongen door de lay-out.
 • Storyline:  Een korte beschrijving van het verhaal van de voorstelling, waar gaat het over. Wees conservatief met het gebruik van tekst opmaak. Liever niet, tenzij accenten noodzakelijk zijn.
 • Artistiek concept:  Een korte beschrijving van het het concept, het engagement  of het verhaal achter het verhaal van de voorstelling. Wees conservatief met het gebruik van tekst opmaak. Liever niet, tenzij accenten noodzakelijk zijn.

2.2. Richtlijnen Voorstelling

 • Laat de status bijvoorkeur op status 0 staan. Zorg dat de datum van de eerste en de laatste voorstelling zijn ingevoerd op het tabblad "Uitvoeringen"
 • Voeg altijd een portrait postersfoto toe 
 • Vul altijd de beschrijving van de afbeelding in
 • Voer de velden Teaser, Storyline & Artistiek concept afzonderlijk in.
 • Voeg eventueel een trailer video toe vanaf Vimeo

3. Tabblad "Credits"

3.1. Spel, Foto spelgroep, Credits

 • Spel: Voer de namen van de spelersgroep in gescheiden door een komma. 
 • Foto spelgroep: met de knop Selecteren kun je een foto selecteren uit de Media Manager of ter plekke uploaden en dan selecteren.
  • de foto moet landscape zijn en van voldoende formaat
  • in de map IMAGES/VOORSTELLINGEN/[verenigings-jaar] geplaatst zijn
  • vul altijd de beschrijving in. Dit is goed voor de Google ranking!
  • Heb je (nog) geen foto van de spelgroep, selecteer dan gewoon opnieuw de posterfoto. Op de site wordt dan een slectie van de poster getoond.
 • Credits:  Credits bestaan uit twee onderdelen: 1. Credits voor WAT en 2. Credits aan WIE. Ze vormen één gezamenlijke regel.  Je kunt net zoveel credits regels invoeren als je wilt door op het groene plusje te drukken.
  • Credits voor: Maak een keuze uit de vast staande lijst. Staat de credit-soort er niet tussen, kies dan voor de soort "Dank aan" of "Speciale dank" en verklaar één en ander iets nader in het veld "Credits aan" waar je vrije tekst in kunt voeren. Je kunt zelf geen credit-soort toevoegen, alleen de site administrator kan dit als dat absoluut noozakelijk is.
  • Credits voor: Naam van de persoon, groep personen of organisatie aan wie de credtis worden toebedeeld. Het is vrije tekst dus je kunt ook een toelichting geven.
  • Belangrijk Regisseur:  De credits voor de regie/regisseur worden niet hier toegekend, maar door op het tabblad "Inhoud" de [naam-regisseur] als categorie toe te kennen. Dit is belangrijk voor een goede werking van de website.

3.2. Richtlijnen Credits

 • Selecteer nogmaals de postersfoto als er (nog) geen foto van de spelersgroep is.
 • Vul altijd de beschrijving van de afbeelding in
 • Zorg dat de regisseur als categorie is geselecteerd op het tabblad "Inhoud" en niet hier bij de credits wordt genoemd.

4. Tabblad "Uitvoeringen"

4.1. Eerste uitvoering, laatste uitvoering, Uitvoeringen (datum, tijd, locatie, prijzen)

 • Eerste uitvoering: De datum waarop de voorstelling de eerste keer wordt uitgevoerd. Verplicht veld! Indien je dit veld leeg laat, moet je de status van de voorstelling (zie tabblad "Voorstelling") handmatig bijhouden. 
 • Laatste uitvoering: De datum waarop de voorstelling de laatste keer wordt uitgevoerd. Verplicht veld! Indien je dit veld leeg laat, moet je de status van de voorstelling (zie tabblad "Voorstelling") handmatig bijhouden.
 • Uitvoeringen:  Uitvoeringen bestaan uit vier onderdelen: 1. Datum,  2. Tijd, 3. Locatie, 4. Prijzen. Ze vormen één gezamenlijke regel. Je kunt net zoveel Uitvoeringsregels invoeren als je wilt door op het groene plusje te drukken.  Ondanks dat je hierboven al de data van de eerste en de laatste uitvoering hebt opgegeven moet je deze ook in deze regels opnieuw opnemen!
  • Datum: Het is overzichtelijk als de uitvoeringen gesorteerd van de eerste tot de laatste worden ingevoerd. Met het blauwe kruisje kun je de volgorde van de uitvoeringen veranderen.
  • Tijd: Voer het tijdstip van de aanvang van de voorstelling in.
  • Locatie:  Naam en adres van de locatie waar de voorstelling wordt uitgevoerd. (nb dit moet worden ingevoerd, ondanks dat je de locatie op het tabblad "Inhoud" ook als tag hebt meegegeven)
  • Prijzen: Voer de prijzen voor leden, studenten en overige bezoekers in.

4.2. Richtlijnen uitvoeringen

 • Voer altijd de datum van de eerste en de laatste uitvoering in bij de daarvoor speciaal bestemde velden. Want alleen dan werkt de automatische status bepaling (zie tabblad "Uitvoering"
 • Neem de eerste en de laatste uitvoering ook nogmaals op in het rijtje regels met "Uitvoeringen".
 • Dit is dubbel, maar technisch noodzakelijk. Ze dienen verschillende functionaliteit op de website.

5. Voorstellingen: tabbladen "Links" en "Fotos en Videos"

5.1. Links bij Voorstellingen

Aan een voorstelling kunnen extra links worden toegevoegd. Bijvoorbeeld als verwijzing en naar persberichten en recensies. Ook kunnen ze worden benut om te verwijzen naar het oorspronkelijke theaterstuk, boek, film of thema waarop de voorstelling is gebaseerd of naar de schrijver die het geschreven heeft. Het toevoegen van links verhoogd in sterke mate de ranking op Google. Daarom wordt geadviseerd per voorstelling minimaal twee links toe te voegen.

5.2. Link toevoegen

 1. Klik op het tabbald "Links"
 2. Klik op het groene plusj
 3. Voer de tekst / omschrijving van de link in. Deze kan in principe net zolang zijn als je wilt.
 4. Omschrijf waar je de link vandaan komt, bijv: wikipedia, Scénes, telegraaf.nl, 
 5. Kopieer hier de feitelijk URL van de link die je wilt maken
 6. Laat "open in" altijd op "Nieuw tabblad" staan
 7. Met de knoppen toevoegen, verwijderen en verplaatsen kun je links toevoegen, verwijderen en verplaatsen (gôh..)

5.3. Fotos en Videos bij Voorstellingen

Aan een voorstelling kunnen twee extra Vimeo video's worden toegevoegd en twee extra foto galleries van SmugMug. Hierbij kan gedacht worden aan een video registratie van de voorstelling of fotos van de voorstelling of de repetities. Denk aan eventuele rechten kwesties.

5.4. Video toevoegen

 1. Klik op het tabblad "Fotos en Videos"
 2. Plak de "share-link" die je hebt gekopieerd vanaf Vimeo.  De link heeft altijd twee cijfer reeksen als het een beschermde video is  ("video alleen te bekijken voor wie een link heeft") bijv, https://vimeo.com/602007356/24f45ae097
 3. Geef eventueel de video eventueel een titel mee. Deze verschijnt op de website boven de video. Laat leeg als je geen titel wilt.
 4. Herhaal stap 2 als je nog een video wilt toevoegen. Er kunnen maximaal 2 video's worden toegevoegd.
 5. Herhaal stap 3 als je de tweede video ook een titel wilt mee geven.

5.5. Smugmug foto gallery toevoegen

 1. Klik op het tabblad "Fotos en Videos"
 2. Plak de "share-link" die je hebt gekopieerd vanaf SmugMug.  Volg de instructies die onder het veld staan. Deze "share link" zorgt ervoor dat er op de STA! website een foto caroussel komt dat de foto's stuk voor stuk laat zien. 
 3. Geef eventueel de foto gallery eventueel een klikbaar onderschrift mee. Als de bezoeker hier op klikt, wordt er een venster geopend waarmee de bezoeker de foto's direct op de SmugMug website gaat bekijken. Het is niet noodzakelijk dit toe te voegen. Laat dit leeg als je dat niet wilt, sla dan ook stap 4 & 5 over.
 4. Kopieer de link naar de foto gallery om deze te bekijken op Smugmug.
 5. Bepaal hoe de bezoeker de fotogallery op Smugmug bekijkt. Aanbevolen opties: "in nieuw venster" en "Popup Scherm"
 6. Geef de foto gallery eventueel een titel mee. Deze verschijnt op de website boven de gallery. Laat leeg als je geen titel wilt.
 7. Herhaal stap 2 t/m 6 als je nog een foto gallary van Smugmug wilt toevoegen. Er kunnen maximaal 2 gallery's worden toegevoegd.

Onderhoud Regisseurs

Regisseur toevoegen: snelle stappen

 1. Kies voor menu STA! Content beheer > {Regisseurs (categorie)}
 2. Controleer of de regisseur niet al in het systeem zit:
 1. Kies voor menu STA! Content beheer > {Regisseurs (categorie)}
 2. Indien de regisseur nog niet in in het systeem zit voeg de regisseur toe
 3. Klik op [Nieuw]
 4. Voer als titel voor de categorie  de naam van de regisseur in
 5. Zet de Hoofcategorie op Voorstellingen/Regisseurs/
 6. Voer zeer korte bio in over de regisseur (max 500 karakters). Voeg hier vooral ook een link toe naar de persoonlijke (linkedin) webpagina van de regisseurs.
 7. Voeg een vierkante headshot foto van minimaal 200 x 200px op het tabblad [Opties]
 8. Vul de velden in op het tabblad  [Publiceren]
 9. Klik op Opslaan & Sluiten

1. Tabblad Categorie

1.1. De categorie van de voorstelling = de regisseur

Het is goed te beseffen dat Regisseurs op de website "categoriën" zijn. Iedere voorstelling wordt dus ingedeeld in de categorie van zijn regisseur.  Voor iedere regisseur wordt daarom een categorie aangemaakt. Maakt een regisseur meerdere voorstellingen voor STA! dan wordt aan die voorstellingen dezezelfde categorie/regisseur toegekend. Er hoeft dan geen tweede categorie aangemaakt te worden de regisseur (= de categorie) bestaat immers in het systeem al.

De regisseur wordt met [naam-regisseur] als subcategorie onder de hoofdcategorie "Voorstellingen"\"Regisseurs"\[naam-regisseur]  opgeslagen. De categorie [naam-regisseur] is dan feitelijk een sub-categorie van de categorie "Regisseurs". En zelf is de categorie "Regisseurs" een subcategorie van "Voorstellingen". 

Sla je de nieuwe regisseur verkeerd op als categorie, dan werkt het systeem niet meer zoals het hoort te werken.

Dit lijkt omslachtig, maar dit biedt voor het presenteren van gegevens op de site grote voordelen. Ook wordt het door deze structuur eenvoudig om de website uit te breiden als de activiteiten van de vereniging veranderen of toenemen. Nou daarom dus.

1.2. Richtlijnen Regisseurs

 • Voeg altijd een vierkante headshot foto van de regisseur toe van minimaal 200 x 200 px.
 • Houdt de bio van de regisseur kort, algemeen en in de "derde persoon" (dus nooit 'Hallo ik ben... en ik ga met jullie de voorstelling... maken')
 • Sla de regisseurs als categorie op onder de hoofdcategorie "Voorstellingen\Regisseurs\[naam-regisseur]"
Image

2. Geen tabbladen "Links" of "Fotos en Videos" bij Regisseurs

2.1. Geen Links bij Regisseurs

Bij een regisseur is er geen apart gedeelte om links toe te voegen. Wel is het verstandig voor de Google-ranking  om in de beschrijving van de regisseur ee nlink op ter nemen.

2.2. Geen extra fotos bij een regisseur

Bij een regisseur kunnen geen extra fotos worden opgenomen.

Onderhoud Commissies

Commissie toevoegen: snelle stappen

 1. Kies voor menu STA! Content beheer > {Commissies}
 2. Controleer of de commissie niet al in het systeem zit, 
 3. Zo ja, zet de commissie weer op "gepubliceerd" door op het grijze bolletje in de kolom status te klikken.
 4. Klik op [Nieuw]
 5. Voer als titel voor de categorie  de naam van de commissie in
 6. Zet de Categorie op "Commissies/Bestuurslid x"
  • de categorie ../Bestuurslid x bepaalt welke bestuurslid verantwoordelijk is voor de commissie, waarbij 'X' overeenkomt met het nummer van het bestuurslid zoals ingevoerd bij het bestuur
 7. Klik op [Opslaan]
 8. Klik op de knop [SP Page Builder]
 9. Klik op de knop [Add section]
 10. Klik op de het tabblad [My sections]
 11. Sleep de layout "300 Commissie layout - totaal" naar de pagina
 12. Klik op [Opslaan]
 13. Vul de velden op het tabblad [Commissies]
 14. Vul optioneel de velden op het tabblad [Links]
 15. Vul optioneel de velden op het tabblad [Fotos en Videos]
 16. Klik op Opslaan & Sluiten

1. Tabblad "Inhoud" en uitleg tabbladen bij Commissies

1.1. "Gepubliceerd vs Ongepubliceerd"

 • Een commissie - artikel krijgt als status "ongepubliceerd (zie 3) als de commissie (voorlopig) niet meer bestaat. Klik op het cirkeltje in de kolom "Status" om het publicatie kenmerk Aan of Uit te zetten.
 • Alleen het invoeren van de categorie, en het tabblad Commissie is van belang voor de werking van het systeem.
 • Op het tabblad "Inhoud" wordt er geen tekst ingevoerd in het tekstveld onder de knop Joomla Editor. 
 • Op het tabblad "Inhoud" staat altijd de knop "SP Page Builder" geselecteerd en is de layout "300 Commissie layout - totaal" naar de pagina gesleept. 
 • Aan de layout "300 Commissie layout - totaal" mag niets veranderd worden.
 • De tabbladen "Fotos en Videos" en "Links" zijn optioneel.

1.2. Tabbladen bij Commissies

 • De tabbladen "Inhoud", "Voorstelling" en "Uitvoeringen" zijn essentieel voor het functioneren van de website.
 • De tabbladen "Voorstelling", "Credits", "Uitvoeringen",  "Fotos en Videos" en "Links" zijn pas beschikbaar als het artikel de categorie "[naam-regisseur]" heeft gekregen én is opgeslagen.
 • De tabbladen "Fotos en Videos" en "Links" zijn optioneel.
 • De tabbladen "Opties" en "Blog Options" moeten worden gelaten zoals ze zijn. Vul hier niks in en verander niks.

1.3. Richtlijnen Tabbladen bij Commissies

 • Er worden niet voor ieder verenigingsjaar nieuwe commissies gemaakt.
 • Commissies die er niet meer zijn worden op "gedepubliceerd" gezet in de kolom status bij Onderhoud commissies.
 • Commissies die weer actief worden worden dan weer op "gepubliceerd" gezet.
 • Een commissie wordt ingedeeld onder categorie met het nummer van het bestuurslid waar de commissie onder valt.

2. Tabblad "Commissies"

2.1. Commissie voorzitter, Commissie leden, Vacatures, Downloads commissies, Commissie foto, Beschrijving commissie.

 • Commissie voorzitter: de naam van de commissie voorzitter. Deze naam wijzigt mogelijk jaarlijks.
 • Commissie leden: De namen van de commissie leden door een comma gescheiden. Deze namen wijzigen mogelijk jaarlijks.
 • Vacature:  Selecteer 'Vacature' als de commissie een vacature heeft. Vergeet dan niet ook een vacature tekst in te vullen in het navolgende veld. Als er een vacature is, verschijnt er automatisch een opvallend tekst blok op de pagina van de betreffende commissie en is er een opvallend kenmerk op de overzichtspagina van alle commissies.
 • Vacature tekst: Een vacature tekst van maximaal 600 karakters
 • Downloads: Hier kun je onder andere een PDF van het commissieplan uploaden. door het bestand er naar toe te slepen. Het bestand moet een PDF zijn en mag niet groter zijn dan 5MB. Er kunnen maximaal 5 PDF bestanden worden geüploaded. Alle geüploade bestanden komen onder elkaar te staan onder het upload veld. Ga je met je muis er overheen dan kun je met het rode kruisje dat zichtbaar wordt een bestand ook verwijderen. Desnoods kun je via de Media Manager deze bestanden ook beheren op de server in de map /images/downloads.
 • Commissie foto: met de knop Selecteren kun je een foto selecteren uit de media manager of ter plekke uploaden en dan selecteren. Een foto die kenmerkend is voor de betreffende commissie. Het mag een groepsfoto zijn, maar het nadeel is dat je deze bij jaarlijkse wijzigingen in de samenstelling van de commissie weer moet aanpassen. Voorts:
  • de foto moet landscape zijn
  • in de map IMAGES/COMMISSIES geplaatst zijn
  • vul altijd de beschrijving in. Dit is goed voor de Google ranking!
 • Beschrijving Commissie: Een korte beschrijving van wat de commissie doet. Dit zal in de praktijk eenmalig ingevoerd worden en niet vaak meer gewijzigd worden.

2.2. Richtlijnen tabblad Commissies

 • Voeg altijd een landscape  commissie foto toe. 
 • Pas de namen van de commissie voorzitter en de commissie leden jaarlijks aan
 • Verwijder geen commissies, maar zet ze op "Ongeplubliceerd" als een commissie (voorlopig) niet actief is.

3. tabbladen "Links" en "Fotos en Videos" bij Commissies

3.1. Links bij Commissies

Aan een commissie kunnen extra links worden toegevoegd. Bijvoorbeeld als verwijzingen naar instructies of informatiebronnen.  Het toevoegen van links verhoogd in sterke mate de ranking op Google. Daarom wordt geadviseerd per commissie minimaal éém link toe te voegen.

3.2. Link toevoegen

 1. Klik op het tabbald "Links"
 2. Klik op het groene plusj
 3. Voer de tekst / omschrijving van de link in. Deze kan in principe net zolang zijn als je wilt.
 4. Omschrijf waar je de link vandaan komt, bijv: wikipedia, Scénes, telegraaf.nl, 
 5. Kopieer hier de feitelijk URL van de link die je wilt maken
 6. Laat "open in" altijd op "Nieuw tabblad" staan
 7. Met de knoppen toevoegen, verwijderen en verplaatsen kun je links toevoegen, verwijderen en verplaatsen (gôh..)

3.3. Fotos en Videos bij Commissies

Aan een voorstelling kunnen twee extra Vimeo video's worden toegevoegd en twee extra foto galleries van SmugMug. Hierbij kan gedacht worden aan een video instructie of een wervingscampagne of fotos van rekwisieten en kostuums.

3.4. Video toevoegen

 1. Klik op het tabblad "Fotos en Videos"
 2. Plak de "share-link" die je hebt gekopieerd vanaf Vimeo.  De link heeft altijd twee cijfer reeksen als het een beschermde video is  ("video alleen te bekijken voor wie een link heeft") bijv, https://vimeo.com/602007356/24f45ae097
 3. Geef eventueel de video eventueel een titel mee. Deze verschijnt op de website boven de video. Laat leeg als je geen titel wilt.
 4. Herhaal stap 2 als je nog een video wilt toevoegen. Er kunnen maximaal 2 video's worden toegevoegd.
 5. Herhaal stap 3 als je de tweede video ook een titel wilt mee geven.

3.5. Smugmug foto gallery toevoegen

 1. Klik op het tabblad "Fotos en Videos"
 2. Plak de "share-link" die je hebt gekopieerd vanaf SmugMug.  Volg de instructies die onder het veld staan. Deze "share link" zorgt ervoor dat er op de STA! website een foto caroussel komt dat de foto's stuk voor stuk laat zien. 
 3. Geef eventueel de foto gallery eventueel een klikbaar onderschrift mee. Als de bezoeker hier op klikt, wordt er een venster geopend waarmee de bezoeker de foto's direct op de SmugMug website gaat bekijken. Het is niet noodzakelijk dit toe te voegen. Laat dit leeg als je dat niet wilt, sla dan ook stap 4 & 5 over.
 4. Kopieer de link naar de foto gallery om deze te bekijken op Smugmug.
 5. Bepaal hoe de bezoeker de fotogallery op Smugmug bekijkt. Aanbevolen opties: "in nieuw venster" en "Popup Scherm"
 6. Geef de foto gallery eventueel een titel mee. Deze verschijnt op de website boven de gallery. Laat leeg als je geen titel wilt.
 7. Herhaal stap 2 t/m 6 als je nog een foto gallary van Smugmug wilt toevoegen. Er kunnen maximaal 2 gallery's worden toegevoegd.

Onderhoud Tags: Genres, Locaties, Productiepartners, Verenigingsjaren

Tag toevoegen: snelle stappen

 1. Kies voor menu STA! Content beheer > {Onderhoud Tags > Tags}
 2. Klik op [Nieuw]
 3. Voer als titel voor de tag de naam van de tag in.
 4. Zet de Hoofdcategorie op Verenigingsjaar, Genre, Locatie of Productiepartner afhankelijk van de soort tag die je invoert 
 5. Klik op [Opslaan & sluiten]

Beschikbare tags

Voor de Genres, Locaties, Productiepartners en Verenigingsjaren zijn al veel tags beschikbaar in het systeem. Zorg dat je geen dubbele tags aanmaakt. Klik op één van de onderdelen om te controleren of een bepaalde tag al in het systeem beschikbaar is:

Richtlijnen

 • Maak geen dubbele tags aan, controleer altijd of een tag al bestaat.
 • Deel een tag altijd in bij de juiste hoofdcategorie:
  • Genre
  • Locatie
  • Productiepartner
  • Verenigingsjaar
 • Voorstellingen hebben altijd een tag voor Verenigingsjaar, en bovendien voor het Genre, de Locatie en indien van toepassing een Productiepartner
 • Besturen hebben alleen een tag van het Verenigingsjaar
 • Alle andere items (commissies, regisseurs) hebben nooit een tag.
 • Tags voor de verenigingsjaren zijn al tot en met 2026 aangemaakt
 • Snap welke rol tags hebben in het systeem van de website.

Toevoegen Fotos, Video's en Links

Gebruik van foto's, video's en links

Op hoofdlijnen worden alleen de onderdelen Besturen, Voorstellingen en Commissies door de Publishers op inhoud (tekst) en voorgeschreven fotos beheerd binnen vastgestelde layouts. Om binnen dit stricte kader flexibiliteit te bieden zijn, bij de genoemde drie layouts (voor besturen, voorstellingen en commissie) tabladen toegevoegd voor:
 • links naar extra informatie bronnen  (tabblad  "Links")
 • foto galleries / foto caroussels op Smugmug (tabblad "Fotos en Videos")
 • video's op Vimeo (tabblad "Fotos en Videos")
Hoewel het mogelijk is om zelf losse foto's of losse video's toe te voegen aan de tekstvelden binnen de layouts voor Besturen, Voorstellingen en Commissie, wordt dit ten sterktste afgeraden omdat het de vormgeving van de website verstoord. Beperk je daarom tot:
 • de vastgestelde foto en video elementen van de vastgestelde layouts
 • de genoemde twee extra smugmug foto gallery mogelijkheden
 • de genoemde twee extra Vimeo mogelijkheden
Het toevoegen van extra links in de tekstvelden is geen probleem.

1. Tabblad "Links"

1.1. Voeg altijd een link toe

Aan een bestuur, voorstelling of commissie kunnen extra links worden toegevoegd. Dit kan via een linkje in de tekst zelf of door gebruik te maken van het tabblad "Links".  Het toevoegen van links verhoogd in sterke mate de ranking op Google. Het geeft de voorkeur de link altijd in een "Nieuw venster" te laten openen. Dan blijft de STA! website ook altijd actief voor de gebruiker.

1.2. Link toevoegen

 1. Klik op het tabbald "Links"
 2. Klik op het groene plusj
 3. Voer de tekst / omschrijving van de link in. Deze kan in principe net zolang zijn als je wilt.
 4. Omschrijf waar je de link vandaan komt, bijv: wikipedia, Scénes, telegraaf.nl, 
 5. Kopieer hier de feitelijk URL van de link die je wilt maken
 6. Laat "open in" altijd op "Nieuw tabblad" staan
 7. Met de knoppen toevoegen, verwijderen en verplaatsen kun je links toevoegen, verwijderen en verplaatsen (gôh..)

1.3. Richtlijnen bij "Links"

 • Voeg altijd minimaal één link toe
 • Laat de link bij voorkeur openen in een "Nieuw venster"

2. Tabblad "Fotos en Videos"

2.1. Alleen Vimeo en SmugMug

Aan een bestuur, voorstelling of commissie kunnen maximaal 2 Vimeo videos en maximaal 2 Smugmug galleries/carroussels worden toegevoegd. Zorg dat de videos vooraf met de juiste "share-instellingen" op Vimeo staan. Zorg dat foto's vooraf in een publieke gallery op Smugmug staan.

2.2. Video toevoegen

 1. Klik op het tabblad "Fotos en Videos"
 2. Plak de "share-link" die je hebt gekopieerd vanaf Vimeo.  De link heeft altijd twee cijfer reeksen als het een beschermde video is  ("video alleen te bekijken voor wie een link heeft") bijv, https://vimeo.com/602007356/24f45ae097
 3. Geef eventueel de video eventueel een titel mee. Deze verschijnt op de website boven de video. Laat leeg als je geen titel wilt.
 4. Herhaal stap 2 als je nog een video wilt toevoegen. Er kunnen maximaal 2 video's worden toegevoegd.
 5. Herhaal stap 3 als je de tweede video ook een titel wilt mee geven.

2.3. Smugmug foto gallery toevoegen

 1. Klik op het tabblad "Fotos en Videos"
 2. Plak de "share-link" die je hebt gekopieerd vanaf SmugMug.  Volg de instructies die onder het veld staan. Deze "share link" zorgt ervoor dat er op de STA! website een foto caroussel komt dat de foto's stuk voor stuk laat zien. 
 3. Geef eventueel de foto gallery eventueel een klikbaar onderschrift mee. Als de bezoeker hier op klikt, wordt er een venster geopend waarmee de bezoeker de foto's direct op de SmugMug website gaat bekijken. Het is niet noodzakelijk dit toe te voegen. Laat dit leeg als je dat niet wilt, sla dan ook stap 4 & 5 over.
 4. Kopieer de link naar de foto gallery om deze te bekijken op Smugmug.
 5. Bepaal hoe de bezoeker de fotogallery op Smugmug bekijkt. Aanbevolen opties: "in nieuw venster" en "Popup Scherm"
 6. Geef de foto gallery eventueel een titel mee. Deze verschijnt op de website boven de gallery. Laat leeg als je geen titel wilt.
 7. Herhaal stap 2 t/m 6 als je nog een foto gallary van Smugmug wilt toevoegen. Er kunnen maximaal 2 gallery's worden toegevoegd.

2.4. Richtlijnen bij "Fotos en Videos"

 • Voeg nooit extra videos of fotos toe aan de tekstvelden binnen de layouts
 • Maak gebruik van de bestaande mogelijkheden in de layouts en het tabblad "Fotos en videos"
 • Zorg dat fotos vooraf op een publieke Smugmug gallery staan
 • Zorg dat videos vooraf op Vimoe staan met de juiste "share" instellingen

Problemen oplossen en Veel Voorkomende Vouten

Inleiding

Fouten & Problemen
Onder fouten wordt verstaan: onverwachte uitkomsten op het bezoekersgedeelte van de website: voorstellingen die niet getoond worden, overzichten die niet kloppen etc. Fouten worden door de Publisher gemaakt en kunnen door de Publisher worden opgelost.

Problemen treden op wanneer de website is beschadigd: door een afgedwongen update, door beschadigde programmering. Problemen kunnen worden ondervangen door regelmatig een backup te (laten) maken, door geen zaken te doen waar je als Publisher geen verstand van hebt zoals het wijzigen van instellingen, layouts of modules. Problemen kunnen worden hersteld door een backup terug te zetten of gerepareerd door een Super User.

1. Fouten voorkomen

Om fouten te voorkomen is het verstandig tijdens het beheer van de website voortdurend iedere wijziging te controleren op het bezoekers gedeelte van de website (frontend). Doe dat altijd met een 2e andere browser zoals beschreven bij de Tips & Tricks.

Speciaal om fouten te voorkomen is er een op maat gemaakt contentbeheer menu gemaakt voor de Publisher. Als daar binnen wordt gewerkt wordt de kans op fouten gereduceerd.

2. Fouten met de taxonomie


Veel fouten worden veroorzaakt door het onjuist toepassen van de taxonomie: het toepassen van categoriën en sub-categoriën, het toepassen van tags en sub-tags. Volg de richtlijnen voor categoriën en tags nauwgezet.

3. Fouten met het kenmerk 'Speciaal'

Bij besturen en Voorstellingen kunnen fouten worden veroorzaakt door het onjuist toepassen van de taxonomie: het toepassen van categoriën en sub-categoriën, het toepassen van tags en sub-tags. Volg de richtlijnen voor categoriën en tags nauwgezet.

4. Oorzaken opsporen

Om oorzaken op te sporen kan gebruik gemaakt worden van de menukeuzes "Speciaal" en "Alles in het STA! Contentbeheer Menu. Met menu keuze "Speciaal" worden alle artikelen getoond die betrekking (zouden moeten) hebben op dit jaar. Met "Alles" zie je alle artikelen. Met deze menu opties kun je controleren of een artikel (bestuur, voorstelling of commissie) de juiste (sub)categorie heeft en of het kenmerk "Speciaal" goed staat.

5. Veel Voorkomende Vouten Besturen

Ik heb een nieuw Bestuur toegevoegd, met de tag van het juiste verenigingsjaar maar toch staat het oude bestuur nog in het menu.
Het nieuwe bestuur moet nog gekoppeld worden in het menu. Zie Bestuur koppelen in het menu.

6. Veel Voorkomende Vouten Voorstellingen

De voorstelling komt niet voor in het huidige programma
Dit kan meerdere oorzaken hebben:
 • bij voorstellingen uit het programma is de verkeerde tag voor het verenigingsjaar gekoppeld. Zie onderhoud voorstellingen
 • bij voorstellingen uit het programma staat het kenmerk "Speciaal" verkeerd ingesteld. Zie onderhoud voorstellingen
 • je hebt de verkeerde tag voor het verenigingsjaar gekoppeld aan het huidige bestuur. Zie Onderhoud bestuur

7. Veel Voorkomende Vouten Commissies

De commissie is toegewezen aan het verkeerde bestuurslid.
Ga naar onderhoud Commissies en geef de commissie de (sub)categorie mee die correspondeert met het bestuurslid waartoe ze dat jaar behoren. Bestuurslid 1 correspondeert met de (sub)categorie \Commissies\Bestuurslid1 enz.  Zie Onderhoud commissies of  het beheerschema.
Play hard, Party hard