Kas commissie

Wat we doen

Controleren het financieel beheer en de kasboeken van het bestuur. Geven aan het einde van het bestuursjaar een advies aan de ALV of er financieel decharge aan het bestuur voor het gevoerde financiële beleid over de vereniging

 

Verantwoordelijken

Bestuur: ALV

Neem contact op met de Kas commissie

Play hard, Party hard